Study of mänty

Study of mänty
Study of mänty
Study of mänty
Study of mänty
Study of mänty

Havuvaneri, akryylilasi, 2020