top of page

Muisto

Muisto, 2020

45 x 65 cm

Betoni

2020 Heinäkuu Rajatalo, Keuruu.
RAJATALO – määrittelemätön ajanjakso ympäristötaidetta.

 

https://www.rajatalo.fi/taiteilijat/haavisto-petri/

Muisto
Betoni, 2020
Muistista on jo kadonnut mustikan sininen ja tilalle on tullut kalpea betonin väri. Pinta on eloton.
Olen tutkinut mustikoita erilaisten tekniikoiden ja materiaalien avulla. Mustikoissa minua kiehtoo
herkkyys ja samaan aikaan tietynlainen voima. Niiden poimiminen on rauhoittavaa toimintaa ja
niitä on mukava aina välillä tutkia hyvinkin tarkasti ennen syömistä. Herkkyyttä olen pohtinut
muun muassa nimen avulla: onko mustikka tulevaisuudessa pelkkä muisto vain?
Kesäisin ihmiset voivat teosta katsellessaan poimia mustikoita sen ympäriltä ja halutessaan vaikka
värjätä teosta kohti mustikan omaa väriä. Ajan kuluessa metsä ottaa teoksen haltuunsa ja alkaa
muodostaa sen pinnalle omaa tarinaansa.

 

Memory
Concrete, 2020
The colour of blueberry has disappeared and been replaced with the pale colour of concrete. The
surface is inanimate. I have examined blueberries using various techniques and materials. What
fascinates me about blueberries is their sensitivity, combined with a certain kind of strength.
Picking blueberries is very relaxing and it is a pleasure to observe them carefully before eating. I
have tried to express the sensitivity through the name. In the future the blueberries in our forests
could be just a distant memory.
During the summer the spectators can pick blueberries around the piece. They can also try to
change the colour back to the normal colour of a blueberry if they wish. In the course of time, it
will blend into its surroundings and the forest will start to draw its own work of art on its surface.

 

 

bottom of page